Ứng dụng tạo ảnh đại diện với khung hình nhanh chóng

  1. Tải hình của bạn lên
    Kéo thả tệp tin hoặc nhấp chọn tại đây.
  2. Sử dụng công cụ bên cạnh để chỉnh sửa hình ảnh theo ý muốn
  3. Chọn khung hình mà bạn muốn
  4. Tải hình đại diện của bạn xuống
  5. Đăng tải lên trang cá nhân của bạn